Himlakroppen i solsystemet med massivaste växthusskalet, del 3

Solens kärna är främst heliumplasma och sträcker sig ut till 20-25% av Solradien[1]. 99% av kärnfusionen mellan väteisotoperna deuterium 2D/2H och tritium 3T/3H till mer heliumplasma (4He)[2], en neutron samt 17.6MeV energi sker i ett skal innanför 0.24 Rsol och upphör helt innan 0.3 Rsol.

Fusionen pågår utanför den heliumrika kärnan där väteisotoperna finns. Enligt grafiken nedan bör temperaturen där vara ungefär 7-8*106K (7-8 miljoner grader).

Radiative zone Convection cannot occur until much nearer the surface of the Sun. Therefore, between about 20–25% of the radius, and 70% of the radius, there is a ”radiative zone” in which energy transfer occurs by means of radiation (photons) rather than by convection. Källa: Wikipedia

Mellan fusionsområdet invid kärnan och upp till 70% av Rsol sjunker temperaturen med ungefär 5.5*106K (5 500 000 K) över avståndet 0.5Rsol (3.5*105km). Temperaturgradienten blir i snitt ungefär 16K/km, att jämföra den i Jordens troposfär, 6,5K/km. Då densiteten inne i Solen är mångfalt större än i Jordens troposfär räcker inte temperaturgradienten för att vidmakthålla värmetransport uppåt via konvektion, likt Jordens termik. I detta område sker den därför med strålning, fotoner.

This energy, which can take between 10,000 and 170,000 years to escape from its core, is the source of the Sun’s light and heat.

Läs citatet tillräckligt många gånger för att ta in dess kärna, fotoner från fusionen tar mellan 10 000 och 170 000 år på sig för att krångla sig ut! Tala om växthuseffekt! Solljus som strömmar emot oss idag ”skapades” alltså när Sverige med nöd och näppe kvittat sig inlandsisen, kanske så långt tillbaka att det fortfarande återstod 70 000 år till dess de första människorna började lämna Afrika. Tänk på det nästa gång du ser Solen.

Detta är tveklöst solsystemets massivaste växthusskal, ett isolerande lager som håller inne energin! Blotta tidsåtgången är skäl nog men det finns ytterligare ett argument som jag återkommer till. Jag gissar att merparten ingenjörer, teknologie doktorer samt andra högutbildade utanför astronomi och kärnenergi inte ens är i närheten av svaret, så överraskande är det.

Del 1 i detta ämne https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/11/12/himlakroppen-i-solsystemet-med-massivaste-vaxthusskalet-del-1/

Del 2 i detta ämne https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/11/13/himlakroppen-i-solsystemet-med-massivaste-vaxthusskalet-del-2/


[1] Solens radie (Rsol) är 696 342 ± 65 km, jag avrundar till 7*105 km.

[2] Hur varm vi än tycker Solen är duger den inte för att vidareförädla heliumplasma, det är slutstationen, sophögen.

Annons