Statistik är inte bara siffror utan även dess tolkning

Jag har sett många som med (spelad?) förvåning konstaterar att det ”…finns ingen överdödlighet under pandemitiden…”. Det är fullt möjligt att använda korrekta data och komma till sådana slutsatser men då beror det på brister i förmåga eller pur ovilja att korrekt tolka statistiska data.

Totalt dog 7,9 procent fler än medelvärdet av de fem föregående åren.

https://emanuelkarlsten.se/overdodligheten-i-sverige-2020-den-hogsta-sedan-spanska-sjukan/