Har svenskar låga klimatutsläpp?

Sextio procent av svenskars klimatpåverkande utsläpp redovisas ej! Källa: Helsidesartikel i Västerbottens-Kuriren 23/2 -22

Enligt den länkade tabellen var utsläppen i Sverige cirka 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. Sett med optimistens ögon har utsläppen minskat 35% sedan 1990 med ett tvärsprång nedåt på dryga 8% från 2019. Källa: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag

Sverige har påtagliga utsläppsfördelar av vatten– och kärnkraftsel samt skogsbruk. Om vind- och solkraft ersätter kärnkraftverk som läggs ner får framtiden utvisa. Ska vi räkna in utlandsresor samt en minst sagt omfattande import har vi svenskar inte mycket att yvas över i klimatsammanhang. De faktiska utsläppen förorsakade av svenskar är dryga 76 miljoner ton per år.


Mark Twain lär ha komparerat lögn: ”Lögn, förbannad lögn och statistik.” (Andra varianter kan finnas.)

Statistik är inte bara siffror utan även dess tolkning

Jag har sett många som med (spelad?) förvåning konstaterar att det ”…finns ingen överdödlighet under pandemitiden…”. Det är fullt möjligt att använda korrekta data och komma till sådana slutsatser men då beror det på brister i förmåga eller pur ovilja att korrekt tolka statistiska data.

Totalt dog 7,9 procent fler än medelvärdet av de fem föregående åren.

https://emanuelkarlsten.se/overdodligheten-i-sverige-2020-den-hogsta-sedan-spanska-sjukan/