2020: Arktis näst minsta isarea efter 2012

This year’s Arctic sea ice cover shrank to the second lowest extent since modern record-keeping began in the late 1970s.

Källa: https://climate.nasa.gov/news/3023/2020-arctic-sea-ice-minimum-at-second-lowest-on-record

Isutbredningen innefattar områden med minst 15% is. Ytterkanten av isytan på bilden nedan är alltså ända upp till 85% vatten! Om ytan stadigt krymper år efter år finns goda skäl att även isens massa minskar.

Den färgade linjen markerar medianen [1] för minsta isutbredning under 1981 – 2010

Arctic sea ice reached its annual summer minimum extent on Sept. 15, the second lowest minimum on record. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

“It was just really warm in the Arctic this year, and the melt seasons have been starting earlier and earlier,” said Nathan Kurtz, a sea ice scientist at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. “The earlier the melt season starts, the more ice you generally lose.”

Thin ice also melts quicker than thicker floes. Dramatic drops in sea ice extent in 2007 and 2012, along with generally declining summer extent, has led to fewer regions of thick, multi-year ice that has built up over multiple winters. In addition, a recent study showed that warmer water from the Atlantic Ocean, which is typically deep below the colder Arctic waters, is creeping up closer to the bottom of the sea ice and warming it from below.


OBS: Då jag använder en gratisversion av WordPress kommer det att finnas annonser som snyltar på mina bloggar och läsare.

[1] Medianen är ett värde där halva antalet observationer ligger över och andra halvan under.

Related link: https://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/09/arctic-sea-ice-decline-stalls-out-at-second-lowest-minimum/

Högre temperatur ökar atmosfärens innehåll av en växthusgas, vilken?

Molekyler i atmosfären som kan reagera på infraröd strålning (värme) kallas växthusgaser. De består alla av tre eller flera atomer där ingående elektriska laddningar beter sig asymmetriskt, molekylen ‘darrar’ och sträcker sig när den påverkas av lämpliga fotoner (t.ex. värmestrålning).

1 grads ökning av temperaturen innebär att atmosfärens vatteninnehåll -kan- öka upp till 7%. Det förutsätter tillgång till vattenånga, över öknar och liknande sker det inte.

…saturation water vapor pressure changes approximately exponentially with temperature under typical atmospheric conditions, and hence the water-holding capacity of the atmosphere increases by about 7% for every 1 °C rise in temperature.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Clausius–Clapeyron_relation

Då Jordens vattenytor dominerar stort kommer atmosfärens sammanlagda innehåll av den potenta [1] växthusgasen vattenånga att stiga.


Då jag använder en gratisversion av WordPress kommer det att finnas annonser som snyltar på mina bloggar och läsare.

[1] Molekyl för molekyl är andra växthusgaser (t.ex. koldioxid och metan) långt potentare men vatten dominerar ändå genom sitt blotta mängd.

Glaciärer förr och nyligen (2015-16)

Is som vilar på land och smälter bidrar till delar av havsvattenhöjningen. Smältning eller tillväxt är resultat av väder som i förlängningen summerar till klimat.

Time-lapse photo couplets of glaciers revealing retreat.

(A–B) Mendenhall Glacier, Alaska, retreat of ~550 m from 2007 to 2015.

(C–D) Solheimajokull, Iceland, retreat of ~625 m from 2007 to 2015.

(E–F) Stein Glacier, Switzerland, retreat of ~550 m from 2006 to 2015.

(G–H) Trift Glacier, Switzerland, retreat of ~1.17 km from 2006 to 2015.

(I–J) Qori Kalis Glacier, an outlet of the Quelccaya Ice Cap, Peru, retreat of ~1.14 km from 1978 to 2016.

Photo credits: (A–H) James Balog and the Extreme Ice Survey; (I–J) Lonnie Thompson.


https://www.geosociety.org/gsatoday/science/G293A/figure/f02.htm