Krävs intelligent liv för att påverka framtiden?

Min högst egna definition av intelligens är förmåga att ta in information, bearbeta och reagera på ett fördelaktigt sätt.

Ett ointelligent beteende är då att bete sig ofördelaktigt, antingen beroende på att informationsinhämtningen eller bearbetningen är subpar. Om det drabbar andra är det klandervärt.

Märk väl att jag inte begränsar till människor även om de flesta nog antar att de närmast definierar ‘intelligent liv’.

https://www.youtube.com/watch?v=CtF4XdVjd20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3B4kn8yHOGJDOsgcwBFaeEq2C1HglvCHlXV_-DyMdRLqGhBx80kbA_Dd0

Annons