Bradolinis princip

Brandolinis princip [1] eller The Bullshit asymmetry principle:

”the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude[2] bigger than to produce it”.

Att producera hitte-på kräver vilja och fantasi. Omfattande kunskaper om ett ämne, däremot, verkar hämmande. Begränsade kunskaper kan användas för att strö in sådant som uppfattas välkänt och på det sättet öka acceptansen. (”Är detta rätt så är väl resten det också.”)

I min barndoms hemtrakter var ”koruser” rätt vanliga, skämtsamt kallade ”glidminor”.

Sprids hitte-på vidare ökar dramatiskt svårigheten för en eventuell rättelse att nå fram till någon i kedjan.

Scientists should challenge online falsehoods and inaccuracies — and harness the collective power of the Internet to fight back, argues Phil Williamson (December 2016) Källa: https://www.nature.com/news/take-the-time-and-effort-to-correct-misinformation-1.21106

Ett kort men viktigt citat ur den texten:

The target is not the peddler of nonsense, but those readers who have an open mind on scientific problems.


[1] Alberto Brandolini, an Italian independent software development consultant.

[2] Order of magnitude eller storleksordning används vid jämförelser. En storleksordning motsvarar tio gånger mer eller mindre. Två storleksordningar etthundra gånger mer eller mindre och så vidare.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullshit

https://real-psychiatry.blogspot.com/2016/12/brandolinis-law.html

https://www.theifod.com/brandolinis-law-the-bullshit-asymmetry-principle/

Annons