Argo, ”dykare” i oceanerna

Argo is an international project to collect information on the temperature and salinity of the upper part of the world’s oceans. Argo uses robotic floats that spend most of their life drifting below the ocean surface.  They make temperature and salinity measurements when they come up to the surface and after transmitting their data to satellites, they return to depth to drift for 10 days.  Currently, there are roughly 3000 floats producing 100,000 temperature/salinity profiles per year.  The floats go as deep as 2000m. To learn more, visit the ”About Argo” page. Källa: http://www.argo.ucsd.edu/FAQ.html

Du kan ta hem data från Argo och analysera själv. Där finns en Nybörjarhandledning: A beginner’s guide to accessing Argo data http://www.argo.ucsd.edu/Argo_date_guide.html

Om du utvecklar verktyg för att analysera data så uppmuntrar Argo delning: ”Users are encouraged to share the tools they develop with the rest of the Argo Community.”

De som ifrågasätter klimatmodeller har här fantastiska möjligheter att bidra med sina insikter i ämnet.

På 55 år har haven samlat 24*1022 Joule [1] kinetisk energi (värme) i de övre 2000 metrarna. (Se bilden)


[1] 24*1022 Joule = 240 000 000 000 000 000 000 000 Ws ≈ 66 700 000 000 000 000 000 kWh. Låt säga att Jordens befolkning varit i medeltal 6 miljarder under den tiden. Haven har under dessa 55 år absorberat drygt 11 100 000 kWh per person, 200 000 kWh årligen.

Jämförelsemåttstock: ”Bensin har ett nettoenergiinnehåll på cirka 43 MJ/kg (megajoule/kilogram), med vissa variationer – 1 liter bensin anses motsvara ca 9,1 kWh.” Wikipedia.

‘Fossilfordon’ har en förbränningsverkningsgrad om 30-35-40%, resten blir omgående värme. Avgasernas vattenånga, koldioxid och dikväveoxid hjälper till att hålla den kvar under ‘atmosfärstäcket’.

https://en.wikipedia.org/wiki/Argo_(oceanography)

http://www.argo.net/TXTdata.html

https://youtu.be/aIayxdrX17g Långt föredrag av en oceanograf från Scripps

http://www.argo.ucsd.edu

https://www.youtube.com/watch?v=1-49PztoSf0 Gå till ungefär 13.30 där Dean Roemmich tar vid. ( https://droemmich.scrippsprofiles.ucsd.edu )

Annons