Vad finner man i gammal is?

Den som valt att ignorera eller förneka vetenskap om klimat ska kanske inte se denna video, den kan rubba cirklar. Lite förkunskaper är en fördel för att förstå innehållet.

Clathrate är kristallstrukturer där ett ämne är ”inburat”, t.ex. av vatten. Det förekommer i djupa islager där trycket är mycket högt. Läs mer här.

Isotop: En atoms kemiska egenskaper bestäms nästan helt av elektroner som i sin tur beror av atomkärnans protoner, positiva laddningar. Alla atomkärnor, utom den enklaste väteatomen, innehåller även ett varierande antal oladdade neutroner. Tillsammans bestämmer de atomers massor, de varierar en hel del och kallas isotoper.

Masspektrometer: Molekyler/atomer med laddning accelereras i ett elektriskt fält och passerar ett magnetiskt fält. (Ungefär som man gjorde i en gammal tjock-TV.) Lätta partiklar följer magnetfältet bättre än tyngre, de går en rakare väg. Detektorer kan därför skilja mellan partiklar med extremt små variationer i atomkärnors sammansättning, så lite som en enda neutron räcker. Med den metoden kan man mäta förhållanden mellan olika isotoper.

Temperaturer kan mätas genom att studera förhållanden mellan olika kväveisotoper. Det finns många olika men bara två långtidsstabila, 14N och den sällsyntare 15N. Kväveisotoper med massa 13 och under bildar kolisotoper när de faller sönder medan de med massa 16 och mer blir syreisotoper.

Kolisotoper berättar om varifrån atmosfärens koldioxid kommer. 12C är den långt vanligare isotopen men den betydligt ovanligare isotopen 13C bildas i atmosfären när kväveisotoper med massor med 13 eller mindre faller sönder. Fossilt kol är uppbyggt av 12C vilket innebär att andelen 13C minskar radikalt när vi använder fossilt kol som bränsle.

Om du ignorerar och/eller förkastar vetenskapliga resonemang om klimat men accepterar uppgifter om temperaturer och atmosfärens sammansättning länge tillbaka så är du en bit bra bit på väg. Att enas om vad och hur man mäter är en förutsättning att nå vidare.

Annons