En thoriumreaktor, kan det vara något?

Hittillsvarande kärnreaktorer har dragits med en gemensam svaghet, de kräver aktiv kylning och när den fallerar är katastrofen nära.

 1. Three Mile Island var det en ventil som slutade fungera, varningssignalerna feltolkades, härden torrlades och började smälta.
 2. I Tjernobyl sköttes ett experiment av lågkvalificerad personal, kylningen räckte inte och så var den dagen förstörd.
 3. I Fukushima dränktes kyvattenpumparna av en tsunami och katastrofen rullade igång.

Antag en kärnreaktor som är uppbyggd så att den

 1. inte är beroende av aktiv kylning och stannar istället för att löpa amok om övervakningen brister.
 2. inte producerar vapenmaterial.
 3. kan göras liten för att försörja ganska små regioner.
 4. kan göras modulär att kombinera till större enheter för större behov.
 5. kan byggas på löpande band för att sänka styckekostnaderna.
 6. kan dopas med befintligt kärnavfall för att ”bränna ur det sista” och förkorta framtida lagringsbehov.
 7. kan använda kärnbränsle som finns i betydligt större mängd än uran.
 8. har långt högre verkningsgrad och därmed mindre råmaterialförbrukning än de uranbaserade.
 9. kräver betydligt mindre upparbetning.
 10. kan omlokaliseras om behoven förändras.
 11. inte av säkerhetsskäl kräver tillgång till omfattande kylvattentillförsel.


Bonusmaterial från TEDxColorado Springs och TEDxCopenhagen

Annons