Den långsiktiga trenden mot isfri sommar i Arktis

Det finns olika mått på havsisen på Arktiska oceanen (även runt Antarktis). Ett av dem är utbredning (mätt som kvadratkilometer) samt massa (kubikkilometer eller gigaton). Båda är relevanta men med olika fokus, kombinerat ännu bättre.

Bor du där sjöar fryser så vet du att åtminstone de små kan få ett tunt istäcke över ett dygn och med en gnutta snö uppepå så ser det rejält ut. Men det krävs inte mycket för att allt smälter bort. Från 0% till 100% istäckt till 0% inom ett dygn eller två. Att mäta isyta är därför inte ett högkvalitativt mått, tjockleken har avgörande betydelse.

Since satellites first began monitoring the Arctic in 1979, the average area covered by sea ice has shrunk by at least 40%. The average thickness of the ice has fallen by more than half over the same time period.

Havsis är betydligt lurigare än insjöis beroende på vattnets salthalt. Vid typiska salthalter i Arktiska oceanen bildas saltbemängd is först vid -1.8°C. Saltet samlas över tid i isen i ett otal små vattenfyllda ‘bubblor’ med ännu högre salthalt vilket gör nyis jämförelsevis bräcklig. Stark vind och vågor från omgivande fria vattenytor bryter förhållandevis lätt upp ettårsisen. Med tiden ‘svettas’ isen ut saltvattensbubblorna från ytan och nedåt och blir starkare. Den is som överlever sommarens smältning blir då en del i den tjockare och betydligt hållbarare flerårsisen.

Med dagens satelliter kan vi övervaka både tillfrysning och avsmältning samt hur isen rör sig under flera år.

This year’s sea-ice low fits into a picture of recent rapid change. The past 13 years have seen the 13 lowest [1] summer sea ice minimums on record.

With less sea ice surviving from one year to the next, the average age of the ice has also decreased. In the 1980s, the majority of sea ice found in the Arctic was “multi-year ice” [2] – ice that has survived at least one melt season. However, over the past decade, the ice pack has shifted to be majority “first-year ice” [3], which is typically thinner and more prone to melting in the summer.


https://interactive.carbonbrief.org/when-will-the-arctic-see-its-first-ice-free-summer


Mot slutet av den länkade sidan finns en animerad grafik över lång tid.


[1] https://www.carbonbrief.org/arctic-sea-ice-minimum-in-2019-is-joint-second-lowest-on-record

[2] https://nsidc.org/cryosphere/glossary/term/multiyear-ice

[3] https://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html

https://urminsynvinkel.wordpress.com/2020/01/06/flerarsis-pa-arktiska-oceanen/

https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/12/23/ny-och-flerarsis-pa-oceaner/

https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/11/26/antarktis-is-forandring-av-yta-och-massa/

https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/11/25/arktisk-havsis-animerat-fran-1984-till-nu/

https://urminsynvinkel.wordpress.com/2019/10/16/havsisen-i-arktiska-oceanen-var-som-minst-20190918/

Annons