Hur gör vi Jorden svalare?

Detta är ett antal tankar, en del medvetet ironiska, andra med en djupt allvarlig kärna. Kan du skilja dem åt?

Minska Solens instrålning, helt klart svåraste alternativet, resten blir lättare

 • Kan vi parkera Jorden där den befinner sig i sin bana den fjärde Juli så sjunker energiinflödet 6,9% jämfört med den fjärde Januari. Det är en helt annan nivå än den mesiga variationen på 1-2W av medeltalets dryga 1360W/m² som beror på solfläckscykeln.
 • Spola fram eller tillbaka Milankovic-cykeln tillräckligt länge för att nå önskad kombination.
 • Ta med i beräkningen att Solen på lång sikt ökar i intensitet, den energiproducerande zonen utanför heliumkärnan ökar kontinuerligt i yta och därmed volym. Visserligen är energiproduktionen per kubikmeter inte större än samma volym av en välhållen komposthög, men Solen är stor!

Reflektera mera. Har hänt förr, kan och kommer säkert att hända igen

 • Nyfallen och osotad snö kan reflektera ända mot 90% av solljuset.
 • Behåll havens istäcken så länge det går, dels kan de bära reflekterande snö, dels släpper de inte in solstrålning till mark- och vattenytor. Öppet vatten har mycket lågt albedo, reflekterar obetydligt.
 • Det finns geologiska tecken på att Jorden har genomgått en eller flera totala (eller nästan) nedisningar kallade Snowball Earth.

Öka mängden moln på hög höjd

 • Ju högre upp i atmosfären vi kan mota solstrålarna dess lättare att passera ut. Ökad flygtrafik på mycket hög höjd ger contrails, moln av iskristaller som reflekterar nästan som speglar.

Klar och molnfri natthimmel sänker temperaturen kraftigt

 • Det räcker med att ett litet moln skymmer solen en varm sommardag på stranden för att du ska märka skillnad. Viktigt är att du inte bär kläder för att märka detta!Kläder sänker kroppens IR-strålning ungefär som växthusgaser gör.
 • Det går alldeles utmärkt att frysa rejält nattetid i Sahara, där förekommer till och med frysgrader, särskilt på hög höjd.
 • Även Östra Antarktis är en torr öken, där kan det bli -90°C och lägre. I och med den torra luften varierar temperaturen nära 10°C per 1000 meters höjdskillnad.

Bekämpa torka, växtlighet kyler genom avdunstning

 • Sug upp oceanernas värmeenergi till vattenrika molnsystem som kan avbörda sitt innehäll där det är torka. Den första delen händer regelmässigt redan nu, det stora problemet är att dirigera dem dit vattnet behövs.

Avlägsna asfalt

 • Asfalt och liknande ”suger” värme, det har lågt albedo. De hindrar även att vatten tränger ned i marken, ökar avsevärt risken för både översvämningar och grundvattenbrist.

Glesa ut bebyggelse

 • Det är välkänt att städer har tydligt högre temperatur än omgivningen, kallas Hot Islands.
 • Täta centrumkärnor med höghus är ”värre” än gles bebyggelse med växtlighet.
 • Försök leva och verka där naturen tillåter utan att ständigt kräva ”konstgjord andning” i form av t.ex. konstbevattning.

Fordon som kommunicerar

 • Om bilar, bussar och lastbilar kommunicerar med varandra flyter trafiken effektivare med mindre behov av temperaturhöjande vägytor (Tips: jag avser asfalt). Särskilt personbilar har onödigt stora motorer relativt medelbehovet. Med kommunikation mellan fordonen i trafik minskar akut acceleration och inbromsning.
 • Utryckningsfordon kan få fri väg på ett helt annat sätt än idag.

Ta bort delar av atmosfären som återför obehövlig värme

 • Månen befinner sig på samma ungefärliga avstånd från Solen som Jorden och har en genomsnittlig temperatur på -15°C. Den skulle Jorden också ha givet att vi stuvar undan delar av atmosfären och saknade vatten.
 • Kväve och argon i atmosfären hindrar vare sig in- eller utstrålning, dem kan vi saklöst behålla. Tillsammans utgör de knappa 79% av atmosfären.
 • Syret är aningen mer problematiskt. Solens UV-C-strålar (”hård” UV-strålning som är farligt för livet) splittar syremolekyler (O2) till enskilda syreatomer som ibland samlas till ozon (O3). Denna reaktion suger energi ur UV-C och ger mindre farligt UV-B och solbränneskapande UV-A. Men ozonet reflekterar även tillbaka en del värme i form av IR-strålning mot Jorden. Trots det röstar jag för att behålla syre.
 • Betydligt mindre ingrepp är att eliminera ungefär 1/3 av den halva procent av atmosfären som nu höjer Jordens medeltemperatur förbi den hittillsvarande medeltemperaturen +15°C. Tips från coachen: Jag syftar främst på koldioxid men även andra växthusgaser.

Lite extra värme är väl bara trevligt

Öka bildningsnivån

 • Med bildning följer kompetens, kunskap och förståelse, förhoppningsvis även empati.
 • Med höjd bildningsnivå ökar sannolikt inflytandet av demokratiska värden.
 • Med ökad bildning och demokrati, framför allt bland kvinnor, minskar barnaskarorna.

Använd preventivmedel!

 • En människa har en förväntad livslängd om cirka 80 år och alla är en belastning på miljön mest hela tiden. En tiondel står för lika mycket klimatgasutsläpp som resten av Jordens befolkning, se den skrämmande grafiken nedan.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.