Vad påverkar dina insikter och åsikter?

Min hypotes är att vi bygger både insikter och åsikter på förvärvade lärdomar och erfarenheter som modifieras med inflytande från den miljö vi lever i.

  • En insikt grundas på fakta som byggs samman i en logiskt sammanhållen helhet.
  • En åsikt är (mycket) svagare sammanhållen och påverkas starkt av personliga val eller förutsättningar, t.ex. vilka man umgås med eller tar intryck av. Bländas man av ”eminens*” i något sammanhang är det lätt att bortse från att kejsaren går i slitna underkläder eller är naken.

Bland lekmän (”som folk är mest”) finns stor förvirring om de förändringar i klimatets kortsiktiga uttryck, väder, som pågår runt om oss. I den hittills skonade miljö som Sverige utgör är det lätt att bortse från vad som händer bortom den egna horisonten, man förlitar sig på andra- och tredjehandspåståenden.

Vetenskapliga teorier** ska kunna förklara gjorda observationer och göra förutsägelser om vad som ska ske framöver.

Klimatmodeller byggs på teorier men då blotta antalet och lokala variationer i parametrarna*** är närmast oöverskådligt många blir globala förutsägelser över framtiden osäkra. De som, med rätta, kritiserar klimatmodeller för bristande precision har inte fel men vartefter vetenskapen fortskrider kan och kommer modellerna att förbättras.

Koldioxidhalt i atmosfären under 420 000 år fram till 2007Koldioxidhalt i atmosfären under 420 000 år fram till 2007

Antag att de som ifrågasätter ”helhetsmodeller” betraktar en eller flera serier av mätvärden och vad de kan berätta. Kan dessa fakta ignoreras eller tolkas med hjälp av alternativa set av testade hypoteser?

    1) Ismassans förändring (minskning) på Grönland
    2) Havsisens utbredning minskar i Arktiska Ocenanen
    3) Världshavens upptag av koldioxid och sjunkande pH
    4) Keelingkurvan

Detta är exempel på sådant som kan tillskrivas att Jordens förutsättningar ändras i rasande takt (sett i långa tidsperspektiv) och absolutvärden.

Till det kommer händelser som är anmärkningsvärda men tillhör tidsskalan ”väder”, t.ex. stora bränder i Alaska, Sibirien och på Grönland(!)

Vilken eller vilka mätbara parametrar eller observationer kan på ett avgörande sätt befästa alternativt påverka din ståndpunkt i klimatdebatten?


*) Jag använder ordet eminens i en ironisk ton. De eminenser jag känner har ingen anledning att ta illa vara om det inte används som en piedestal att stå på för att påverka omgivningen utanför sina kompetensområden.

** ) En teori är den mest avancerade och genomfunderade nivån. Den byggs via den vetenskapliga modellen av hypoteser som testas utan att visas vara felaktiga inom hittillsvarande felmarginaler.

Viktigt är att inget kan bevisas vara absolut sant ur vetenskaplig synvinkel. Däremot finns goda förutsättningar att förkasta felaktiga hypoteser. Gradvis eliminerar man de som är fel och avgränsar på så sätt det område där ”sanningen” kan finnas.

***) Verkligheten är ett nät av inbördes beroenden. Rycker du någonstans i ett fisknät som hänger på tork (kanske inte så vanligt numera) kan en våg av rörelser ses långt från platsen. I klimatsammanhang täcker nätet hela Jorden i många lager och interaktionerna är därför många, ofta illa beforskade, till och med hittills okända.

Ref för 1 och 2) För de som uppskattar informationsvärdet i grafik. https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/

Ref för 3) https://m.youtube.com/watch?v=0oQ_l-1IdOs, https://m.youtube.com/watch?v=dR917nXLEHU och https://m.youtube.com/watch?v=fgBozLCGUHY

Ref för 4) https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/, http://scrippsco2.ucsd.edu/history_legacy/keeling_curve_lessons

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.